x

Podle zákona 112/2016 Sb. § 25 Informační povinnost poplatníka umísťujeme na náš web povinné informační oznámení:

Babiš